AudytorzyEnergetyczni.pl

start
szukaj Audytora
o świadectwie energetycznym o Funduszu Termomodernizacyjnym informacje dla Audytorów
informacje o portalu


Przykładowe koszty wykonania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

 

 

 

 

Podane poniżej wyceny są wytycznymi sporządzonymi przez pracownię audytorską Termokonsult Słupsk w maju  2009 r.


Podział obiektów na  grupy :

W zależności od stopnia skomplikowania prac podczas wykonywania świadectwa obiekty dzieli się na następujące grupy:

Grupa I : Lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.

Grupa II : Budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej. Części budynku stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową. 

Grupa III : Budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki niemieszkalne nie wyposażone w instalację chłodzenia o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły budynku i kubaturze do 8 000 m3.

Grupa IV :

a) Budynki jak grupa III  lecz  o skomplikowanym kształcie bryły budynku lub  kubaturze powyżej    8 000 m3 .

b) Budynki zaliczone do grupy III z własnym konwencjonalnym źródłem ciepła.

Grupa V : Budynki z grupy IV a) lecz z niekonwencjonalnym źródłem ciepła (pompa ciepła, kolektory słoneczne, biomasa i inne). 

Ceny świadectw dla poszczególnych grup budynków – netto bez VAT

Dla firm i instytucji należy doliczyć podatek VAT –22%

Lokale mieszkalne  grupy I     360 - 840 zł

Powierzch. m2

<50

50-74

75-99

100-124

125-149

150-174

175-200

>200

Cena zł

360

420

480

540

600

660

720

840

Budynki i części budynków grupy II     600 - 1.320 zł

Kubatura  m3

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Cena zł

600

660

720

780

840

900

960

1020

1080

1140

1200

1260

1320

Budynki grupy III       1.500 - 2.440 zł

Kubatura  m3

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

Cena zł

1500

1570

1640

1730

1800

1870

1950

2020

2100

2190

2280

2340

2440

Budynki grupy IV od 2.750 zł*

Kubatura m3

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

Cena zł

2700

2860

3000

3150

3300

2880

3460

3740

4500

4060

Budynki grupy V od 3.300 zł*

Kubatura  m3

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

Cena zł

3300

3370

3460

3530

3600

3670

3740

3810

3900

4000

4060

4150

4200

Kubatura  m3

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

Cena zł

4260

4320

3650

4380

4500

4560

4620

4680

4740

4800

4860

4920

4980

*Uwaga: ceny świadectw dla budynków z tej grupy IV i V mogą (ze względu na możliwe ogromne zróżnicowanie tego typu obiektów i ich wyposażenia technicznego) bardzo znacznie odbiegać w górę od podanych wartości minimalnych. 

W przypadku kubatury budynku lub powierzchni lokalu wykraczających poza zakres w tabelach – ceny ustala się przez ekstrapolację.

DODATKI DO WYCENY

1. Dodatek uwzględniający braki w dokumentacji technicznej budynku

Brak niezbędnej dokumentacji technicznej pociąga za sobą wzrost ceny o wartość koniecznej do wykonania inwentaryzacji- od 10 do 50 % ceny świadectwa.

2. W przypadku nieznanej konstrukcji przegród budowlanych i wystąpienia konieczności wykonania odkrywek lub termowizji , koszt tych robót zleceniodawca pokrywa oddzielnie.

Podane wyceny nie obejmują kosztu ujęcia w świadectwie  zagadnień chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego i jeżeli zachodzi konieczność ich uwzględnienia , cenę wykonania świadectwa  określa się indywidualnie, biorąc pod uwagę stopień trudności dodatkowych zagadnień w konkretnym obiekcie.

 

Opracował: Włodzimierz Matusiak - 18 maja 2009 r.

 

 

audytorzy-energetyczni .pl

2008 - 2008 © Termowizjoner ® - Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w serwisie, teksty, grafiki, itp. są prawnie chronione.